Tỉnh Tây Ninh có bao nhiêu huyện, thị xã ?

 Tỉnh Tây Ninh là một Tỉnh thuộc Đông Nam Bộ của nước ta, có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh có dân số khoảng 1.169.165 và biển số xe là 70. Tỉnh Tây Ninh có 10 huyện, thị xã.

1. Thành phố Tây Ninh là một Thành phố trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Thành phố Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 3 Xã, 7 Phường. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Tây Ninh. (Phường 1, Phường 3, Phường 4, Phường Hiệp Ninh, Phường 2, Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh, Xã Thạnh Tân, Xã Tân Bình, Xã Bình Minh).

2. Huyện Tân Biên là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính, bao gồm 9 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Tân Biên. (Thị trấn Tân Biên, Xã Tân Lập, Xã Thạnh Bắc, Xã Tân Bình, Xã Thạnh Bình, Xã Thạnh Tây, Xã Hòa Hiệp, Xã Tân Phong, Xã Mỏ Công, Xã Trà Vong).
3. Huyện Tân Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Tân hâu có 12 đơn vị hành chính, bao gồm 11 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Tân Châu. (Thị trấn Tân Châu, Xã Tân Hà, Xã Tân Đông, Xã Tân Hội, Xã Tân Hòa, Xã Suối Ngô, Xã Suối Dây, Xã Tân Hiệp, Xã Thạnh Đông, Xã Tân Thành, Xã Tân Phú, Xã Tân Hưng).
4. Huyện Dương Minh Châu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Dương Minh Châu có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Dương Minh Châu. (Thị trấn Dương Minh Châu, Xã Suối Đá, Xã Phan, Xã Phước Ninh, Xã Phước Minh, Xã Bàu Năng, Xã Chà Là, Xã Cầu Khởi, Xã Bến Củi, Xã Lộc Ninh, Xã Truông Mít).
5. Huyện Châu Thành là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Châu Thành có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 14 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Châu Thành. (Thị trấn Châu Thành, Xã An Cơ, Xã Biên Giới, Xã Hòa Thạnh, Xã Trí Bình, Xã Hòa Hội, Xã An Bình, Xã Thanh Điền, Xã Thành Long, Xã Ninh Điền, Xã Long Vĩnh, Xã Hảo Đước, Xã Phước Vinh, Xã Đồng Khởi, Xã Thái Bình).
6. Huyện Hòa Thành là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Hòa Thành có 8 đơn vị hành chính, bao gồm 7 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Hòa Thành. (Thị trấn Hòa Thành, Xã Hiệp Tân, Xã Long Thành Bắc, Xã Trường Hòa, Xã Trường Đông, Xã Long Thành Trung, Xã Trường Tây, Xã Long Thành Nam).
7. Huyện Gò Dầu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Gò Dầu. (Thị trấn Gò Dầu, Xã Thạnh Đức, Xã Cẩm Giang, Xã Hiệp Thạnh, Xã Bàu Đồn, Xã Phước Thạnh, Xã Phước Đông, Xã Phước Trạch, Xã Thanh Phước).
8. Huyện Bến Cầu là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị hành chính, bao gồm 8 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Bến Cầu. (Thị trấn Bến Cầu, Xã Long Chữ, Xã Long Phước, Xã Long Giang, Xã Tiên Thuận, Xã Long Khánh, Xã Lợi Thuận, Xã Long Thuận, Xã An Thạnh).
9. Huyện Trảng Bàng là một Huyện trực thuộc Tỉnh Tây Ninh. Huyện Trảng Bàng có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 10 Xã, 1 Thị trấn. Sau đây là danh sách các đơn vị hành chính thuộc Huyện Trảng Bàng. (Thị trấn Trảng Bàng, Xã Đôn Thuận, Xã Hưng Thuận, Xã Lộc Hưng, Xã Gia Lộc, Xã Gia Bình, Xã Phước Lưu, Xã Bình Thạnh, Xã An Tịnh, Xã An Hòa, Xã Phước Chỉ).

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Chuyên mục: ,

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét