Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc. Theo đó, TP.Bảo Lộc phấn đấu sẽ xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã ĐamB’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường.

Định hướng đến năm 2030

Ngày 15.11, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết vừa ban hành Nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.


Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế xã hội trên địa bàn TP.Bảo Lộc tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,5%/năm; tỉ trọng các ngành phi nông nghiệp chiếm 85,7%. Hạ tầng đô thị phát triển toàn diện, đạt 42/51 tiêu chuẩn thuộc các nhóm tiêu chí đô thị loại II; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 86,5%; 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại của TP.Bảo Lộc. Cụ thể, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế địa phương và chức năng trung tâm kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh.

Ngoài ra, việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các dự án lớn có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác lập và triển khai thực hiện quy hoạch, quy hoạch mở rộng và phát triển không gian đô thị mới còn chậm, bộc lộ nhiều thiếu sót, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị chưa kịp thời, đồng bộ…

Phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế khu vực phía Nam

Trong nghị quyết về phát triển TP.Bảo Lộc, Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định sẽ quy hoạch mở rộng không gian đô thị với quy mô hợp lý, tập trung các nguồn lực xây dựng TP.Bảo Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; đến năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, tiếp cận tiêu chí đô thị loại I vào năm 2040, trở thành thành phố thông minh, hiện đại, đáp ứng vai trò là đô thị hạt nhân, trung tâm kinh tế khu vực phía Nam của tỉnh; là trung tâm Tiểu vùng III, đáp ứng các yêu cầu theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050…

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định phấn đấu đạt và vượt các nhóm chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh; hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm, đạt tiêu chí đô thị loại II... theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung TP.Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040; phủ kín quy hoạch phân khu, lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết; xây dựng TP.Bảo Lộc đạt tiêu chí đô thị loại II, gắn với xây dựng đề án nâng cấp các xã Lộc Châu, Lộc Nga, một phần xã ĐamB’ri đủ tiêu chuẩn trở thành phường.


Trong giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2045, TP.Bảo Lộc xác định tổ chức thực hiện đề án mở rộng không gian đô thị; tiếp tục nâng cấp các xã đủ tiêu chuẩn trở thành phường; tập trung các nguồn lực xây dựng TP.Bảo Lộc phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, tiếp cận tiêu chí đô thị loại I vào năm 2040.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét