Hiểu rõ về:” trích lục & trích đo” địa chính.

Hiện tại một số Anh chị môi giới / nhà đầu tư đang bị nhầm lẫn giữa 2 thuật ngữ: Trích lục bản đồ địa chính và Trích đo bản đồ địa chính

Về ý nghĩa:

Trích lục địa chính: chỉ duy nhất Sở Tài nguyên môi trường là đơn vị được phép lập và ký duyệt và Trích lục không thay thế sổ đỏ.

Trích đo địa chính: chỉ là xác nhận đo đạc có thể do đơn vị tư nhân có chức năng đo đạc lập hoặc là sở tài nguyên đo đạc lập. 

Về pháp lý:  “Trích đo” không có giá trị = ” Trích lục”.

(Trích đo là để bổ sung hồ sơ đo đạc xin yêu cầu tách thửa - & Trích đo:  không có thay thế sổ đỏ )

Về tách thửa, quy trình sẽ như thế này: Sổ lớn -> Trích đo (diện tích cần tách để thực hiện chuyển quyền) -> Công chứng mua bán/chuyển nhượng cho ông A -> Trích lục tên ông A -> và bắt buộc phải ra sổ tên ông A Trích đo chưa chắc đã được ký duyệt để bổ sung hồ sơ tách thửa chuyển quyền, nhưng có trích lục 99% ra được sổ riêng. Có nhiều môi giới cũng không hiểu trích đo và trích lục. Đất mới chỉ đo đạc ra trích đo đã chào khách đất có trích lục rồi đợi sổ. Ở Tây Ninh mua bán đất Trích đo rất nhiều.

Thực hiện bài viết: Lương Viết Thụy Sĩ

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Chuyên mục: ,

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét